Lid of donateur worden?

Leden

De HMCG heeft op dit moment een kleine 20 leden (het ledenaantal schommelt altijd een beetje tussen de 20 en de 30 leden). Een klein clubje dus. Maar wel erg leuk. Een gedeelte van deze leden vormen de harde kern, de mensen die vaak meerijden. Maar er zijn ook mensen lid die we nauwelijks op de motor zien. Maar die vinden het leuk om lid van de club te zijn en komen bijvoorbeeld wel op de jaarvergaderingen of de jaarlijkse BBQ. Voor het geld hoef je het echt niet te laten.
Klik
hier voor het lidmaatschapsaanvraagformulier.

Motor vs opstaplid

De meeste van onze leden hebben een motor. Mensen die geen eigen motor hebben maar wel graag lid willen worden en mee willen rijden kunnen zich ook aanmelden. Zoals je begrijpt is dat aantal beperkt tot het aantal rijdende leden dat iemand achterop mee wil nemen. Na een introductietocht, die meestal wel geregeld kan worden, zul je wel zelf iemand moeten vinden die je achterop mee wil nemen. We kunnen niemand dwingen iemand achterop mee te nemen.

Kosten lidmaatschap

Voor dit jaar is het lidmaatschap vastgesteld op € 20,-. Dit geld is eigenlijk alleen bedoeld om bijv inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de verzekering te betalen. Dan blijft er nog genoeg over om de nieuwjaarsborrel van te betalen. Voor de BBQ of eventuele excursies vragen we meestal nog wel een bijdrage. Maar ook dat zijn geen wereldbedragen.

Donateur

Naast leden zijn we ook altijd blij met donateurs. Mensen die niet mee willen/kunnen rijden maar ons wel een warm hart toedragen. Natuurlijk zijn ook zij altijd welkom op de overige activiteiten als BBQ, nieuwsjaarsborrel, uitstapjes etc.